Impressum

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze site:

 

Heuger Gartenbaubetriebe

Josef Heuger

Münsterstr.46

D-49219 Glandorf

Telefon +49 5426 94 83 0

Fax +49 5426 94 83 40

E-Mail info@heuger.com

BTW-Id.nr.: DE 812 014 109

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie op deze website dient slechts om de onderneming en onze dienstverleningen voor te stellen. Heuger Gartenbaubetriebe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid – uitdrukkelijk noch stilzwijgend – voor de volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. De gebruikers van deze website verklaren ermee in te stemmen voor eigen risico van deze website en de inhoud ervan gebruik te maken. Aansprakelijkheidsclaims jegens Heuger Gartenbaubetriebe betreffende schade veroorzaakt door het gebruik, dan wel door het niet gebruiken van daar aangeboden informatie, resp. door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, zijn uitgesloten.

Websites van derde aanbieders/links

Deze website bevat eveneens links of verwijzingen naar websites van derden. Deze links naar websites van derden betekenen geen instemming door Heuger Gartenbaubetriebe met de inhoud ervan. Inhoud van vreemde websites, waarnaar door rechtstreekse of indirecte links wordt verwezen, ligt buiten het verantwoordelijkheidsgebied van Heuger Gartenbaubetriebe. Heuger Gartenbaubetriebe aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid of de inhoud van dergelijke websites, noch aansprakelijkheid voor schade of letsel, ontstaan door het gebruik ervan – om het even van welke aard. Heuger Gartenbaubetriebe verklaart dat op het tijdstip van de plaatsing van de link, de betreffende gelinkte sites vrij waren van ontoelaatbare inhoud. Mocht na het linken achteraf ontoelaatbare inhoud worden ingevoerd, dan distantieert Heuger Gartenbaubetriebe zich uitdrukkelijk van de betreffende inhoud. Na het bekend worden zal Heuger Gartenbaubetriebe de betreffende links onmiddellijk verwijderen. Dit geldt eveneens voor alle inhoud van vreemden in opgezette gastboeken, discussiefora etc.

Auteursrecht

Heuger Gartenbaubetriebe streeft ernaar het auteursrecht van de gebruikte grafieken en teksten in acht te nemen, dan wel haar toevlucht te nemen tot licentievrije grafieken en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het steeds geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende ingebrachte eigendommen. Het auteursrecht voor de gepubliceerde, zelf vervaardigde objecten blijft alleen bij Heuger Gartenbaubetriebe als auteur van de site. Een vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafieken en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Heuger Gartenbaubetriebe.

Geen waarschuwing zonder voorafgaand contact met ons!

Mochten door de opmaak of de inhoud van deze website rechten van derden, dan wel wettelijke bepalingen geschonden zijn, dan vragen wij u om een dienovereenkomstig bericht zonder kostenbeoordeling. Wij garanderen de onmiddellijke verwijdering van de terecht afgekeurde passages, zonder dat het inschakelen van rechtsbijstand door u is vereist. Mochten door u toch kosten worden gemaakt, zonder dat er vooraf met ons contact over is geweest, dan zullen wij deze in de zin van uw schadeverminderingsplicht (§ 254 hoofdstuk 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek BGB) als ongegrond in de volle omvang afwijzen. Eventueel zullen wij wegens schending van de voornoemde bepalingen een tegeneis indienen. Wij danken u voor uw begrip.

Aanwijzing:

Heuger Gartenbaubetriebe behouden zich het recht voor de bovenstaande opgaven en gebruiksvoorwaarden te alleen tijde eventueel te onderwerpen aan vereiste aanpassingen.

 

Laatste wijziging: 11.01.2019